ÚvodDeníkÚčastníciFotky • O Turecku

Jak se do Turecka dostat   •   Něco málo z historie   •   Turecké památky
Informace o cenách   •   Kurdský slovníček   •   Mapa naší cesty


Časové střípky z historie Turecka

 • starší doba kamenné - paleolit (do 7000 před Kristem) - skalní rytiny v Karainu, nálezy kamenných a kostěných nástrojů na celém území Anatólie
 • mladší doba kamenná - neolit (7500 až 5500) - počátky zemědělství v Anatólii
 • pozdní doba kamenná - eneolit (5500 až 3000) - první objevy hrnčířatví a měděné výroby v lokalitách Hachiler a Chatal Huyuk
 • doba bronzová (3000 až 2000) - počátky osídlování Tróje, stavby pevnostních měst, období staré chetitské kultury
 • 2000 - vznik asyrských obchodních kolonií
 • 1900 - Chetité vybudovali Chattušaš
 • 1180 - pád Tróje
 • 1200 - pád Chattušaše a chetitské říše
 • 1100 - počátky pronikání Řeků na egejské pobřeží
 • 667 - založení města Byzantion
 • 650 - počátky obsazování černomořského pobřeží milétskými kolonisty
 • 546 - dobývání řecký měst perským králem Kýrem
 • 334 - Alexandr Veliký dobývá Anatólii
 • 323 - smrt Alexandra Velikého
 • 261 - rozmach Pergamonu
 • 133 - amrt Atalla III., pergamonského krále, který odkázal království Římu
 • 130 - Asie se stává římskou provincií

 • 40 - sv. Pavel šíří v Anatólii evangelium
 • 330 - Cařihrad se stává metropolí Byzance - Východomořské říše
 • 527 až 565 - největší rozmach Byzance za vlády Justiniána
 • 663 - Arabová pronikají do Malé Asie
 • 1071 - vítězství Seldžuků nad Byzancí otevře Anatólii tureckým kmenům, Seldžucká říše je až do roku 1283 hlavní mocností Anatólie
 • 1204 - dobytí Konstantinopole křižáckými armádami ve čtvrté křížové výpravě
 • 1261 - byzantský císař Michael VIII. Palaiologos získává Konstantinopol zpět z křižáckého podrůčí
 • 1299 - Osman, zakladatel osmanské dynastie, vyhlásil nezávislost svého území na Konyjský sultanát - oficiální datum vzniku osmanské říše
 • 1363 - Bursa se stává novou osmanskou metropolí
 • 1402 - vítězství mongolského vůdce nad osmanským sultánem Bayezidem
 • 1453 - blokáda a dobytí Konstantinopole Mehmedem II., město, přejmenované na Istanbul, se stává centrem osmanské říše
 • 1520 až 1566 - zlatý věk osmanského impéria za vlády Suleymana Nádherného
 • 1876 - Abdulhamid I. vyhlašuje ústavu a svolává Národní shromáždění
 • 1908 - mladoturecká revoluce
 • 1914 - Turecko vstupuje do 1. světové války jako spojenec Německa
 • 1919 - Ataturk formuje vojska, aby se postavil na odpor sultánovi a jeho despotické vládě
 • 1921 až 1923 - turecká válka za nezávislost
 • 1923 - lausannská dohoda, vyhlášení Turecké republiky v čele s prezidentem Ataturkem
 • 1938 - smrt Ataturka
 • 1950 - zvolena demokratická vláda a Lidová strana, založená již Ataturkem
 • 1960, 1971 až 1980 - armáda se ujímá moci, aby zabezpečila demokracii před politickou nestabilitou
 • 1983 - strana ANAP v čele s Turgentem Ozalem vítězí ve všeobecných volbách
 • 1987 - znovuzvolení strany ANAP