ÚvodDeníkÚčastníci • Fotky • O Gruzii
Batumi - první zastavení v Gruzii
    Turecko:      Do Sofie  Istanbul  Černomoří  Sumela  Chattušaš  Kapadokia  Ihlara 
    Gruzie:     Batumi  Pod Kazbeg  Mccheta ŠioMghvime Tbilisi  Vardzia  Pohledy 

První setkání s Gruzií

U Rossiho - na dvorku
První setkání s Gruzií U Rossiho - na dvorku

U Rossiho - věštění z kafe

U Rossiho - věštění z kafe    Turecko:      Do Sofie  Istanbul  Černomoří  Sumela  Chattušaš  Kapadokia  Ihlara 
    Gruzie:     Batumi  Pod Kazbeg  Mccheta ŠioMghvime Tbilisi  Vardzia  Pohledy