ÚvodDeníkÚčastníci • Fotky • O Gruzii
Šio Mghvime - klášter ve skalách
    Turecko:      Do Sofie  Istanbul  Černomoří  Sumela  Chattušaš  Kapadokia  Ihlara 
    Gruzie:     Batumi  Pod Kazbeg  Mccheta ŠioMghvime Tbilisi  Vardzia  Pohledy 

Klášter Šio Mghvime

a chrám Sv. Křtitele
Klášter Šio Mghvime a chrám Sv. Křtitele

Pohledy z vrchních cest nad klášterem

Nad klášterem
Pohledy z vrchních cest nad klášterem Nad klášterem

Jeskynní systém testuje Alča

 ... a Franta
Jeskynní systém testuje Alča ... a Franta

Kostelík u kterého jsme spali

Kostelík u kterého jsme spali    Turecko:      Do Sofie  Istanbul  Černomoří  Sumela  Chattušaš  Kapadokia  Ihlara 
    Gruzie:     Batumi  Pod Kazbeg  Mccheta ŠioMghvime Tbilisi  Vardzia  Pohledy