ÚvodDeníkÚčastníciFotky • O Gruzii

Jak se do Gruzie dostat   •   Něco málo z historie   •   Gruzínské památky
Informace o cenách   •   Gruzínský slovníček   •   Mapa naší cesty


Časové střípky z historie Gruize

 • 6. - 4. stol před Kr. - na území dnešní Gruzie vznikají první státy: Kolchis a Iberie
 • 95 před Kr - Gruzie se stává římským protektorátem

 • 1. stol po Kristu - válka proti Parthům
 • první třetina 4. stol. - pokřesťanštění Gruzie
 • 387 - Iberie pod nadvládou Sasánovců, Lazika ve sféře vlivu Říma
 • 451 - povstání proti Peršanům
 • 487 - mírová smlouva s Persií: samospráva Gruzie zůstala nedotčena
 • 6. stol - vyzrávají feudální vztahy. Nejvyšší spol. vrstvu tvoří aznaurové. Ve službách krále a aznurů jsou msachurové. Vykořisťované vrstvy: uazno (rolníci) a otroci.
 • poč. 6. stol. - Perský místodržící v Kartli
 • poč. 7. stol. - sjednocení gruzínské církve s církví byzantskou
 • 604 - 628 - Íránsko - byzantská válka (rozdělení Gruzie mezi Byzanc a Persii)
 • 7. - 8. stol. - Nájezdy Chazarů
 • 654 - vpád Arabů. Gruzie musí platit Arabům daň
 • 8. stol. - hopodářský úpadek, zabrždění kulturního rozvoje
 • konec 8. stol - utvoření království Tao-Klardžetie a knížectví Kachetie
 • 851 - povstání proti Arabům
 • 888 - Adrnerse IV - "král Gruzínců"
 • 975 - 1014 - vláda Bagrata III. V roce 1001 sjednocuje feudální gruzínská knížectví Tao-Klardžetii a Abcházii a v roce 1010 připojuje i Kachetii
 • 1048 - Tbilisi osvobozeno od Arabů
 • druhá pol. 11. stol - vpády Seldžuků
 • 1089 - 1125 - David IV. Budovatel
 • 1122 - Gruzie se osvobodila od nadvlády Seldžujů a Tbilisi se konečne stává hlavním městem
 • 1174 - za vlády Jiřího III. docházází k připojení severoarménského území, včetně Ani
 • první pol. 13. stol. - vpád Mongolů na Gruzínské území
 • 1259 - 1260 - povstání proti Mongolům
 • 13. stol. - nastává proces feudálního roztříštění Gruzie (z počátku jen na východo a západo gruzínské království)
 • 1314 - 1346 - Jiří V. Zářivý - obnova jednotného království
 • 15. stol - vpád Turků. Rozpad gruzínské feudální monarchie. Hospodářský a kulturní úpadek.
 • poč. 16. stol - období pozdního feudalismu
 • 1555 - rozdělení Zakavkazska mezi Turecko a Persii
 • 1587 - Kachetie uznává ruskou svrchovanost
 • 1590 - Turci se zmocňují Zakavkazska
 • 1623 - 1625 - povstání proti Peršanům ve východní Gruzii (i v 1659)
 • 1757 - boj proti Turkům
 • 17. - 18. stol - různá gruzínská lnížectví postupně uznávají ruskou svrchovanost
 • 1768 - 1774 - Rusko - Turecká válka. Porážka Turků.
 • 1783 - smlouva mezi ruskou vládou a králem Kartli-Kachetie Iraklim II.
 • 1795 - vpád Peršanů
 • 1801 - umírá poslední gruzínský král Kartli-Kachetie Jiří XII.
 •  
 • poč. 19. stol - připojení Gruzie k Rusku
 •  
 •  
 •  
 •  
 •