INFO

  
  

Julské Alpy, Triglav

Slovinská alpská oblast se rozkládá na území 240 000 km čtverečních. Je to tedy poměrně velmi malá část Alp a nepatří ani k nejvyšším, zato je však mimořádně krásná a malebná, různorodá a dosud velmi málo dotčená zásahy člověka - nejsou tu horské železnice, lanovek a vysokohorských silnic je poměrně málo, nepostavili tu bohudíky obrovské hotelové komplexy, s nimiž se lze setkat na mnohých místech v ostatních částech Alp. Slovinci si pečlivě hlídají přírodu svých hor. Najdou se tu místa s tak bohatou alpskou květenou, že potěší srdce každého milovníka horské přírody. Vápenec, z něhož je horstvo utvořeno, dal vzniknout útvarům, které jsou turisticky velmi přitažlivé.

Julské Alpy

Na této poměrně malé ploše je stěsnáno 210 vrcholů vyšších než 2 000 metrů, z nichž jich 24 přesahuje výšku 2 500 m.

Pro Slovince jsou "jejich" Alpy předmětem národní hrdosti a národního vědomí - přední místo v tom zaujímá hora Triglav (2 864 m). Geologicky se jedná o vysoko zdvižené kry zvrásněných triasových vápenců a břidlic na paleozoickém základě. Jsou rozčleněné hřebeny s příkrými svahy a výraznými stopami pleistocénního zalednění. Ze tří ledovcových soustav, které je kdysi pokrývaly, zůstaly malé ledovce na sev. svahu Kaminu a na sv. straně náhorní plošiny Triglavu. Voda rozpouštějící vápencové vrstvy tu vytvořila typické krasové jevy: závrty, škrapy, jeskyně, propasti, podzemní řečiště, vyvěračky apod.

Pod vrcholem Triglavu se nacházejí bývalá italská vojenská kasárna Morbegna (2 520 m) - území Slovinska bylo odjakživa křižovatkou národů a místem jejich střetávání v boji o nadvládu nad ostatními. Od 6. století, kdy se zde začaly usazovat slovinské kmeny, se Slovinsko postupně stalo obětí válek a vpádů snad všech národů a státních útvarů, které s ním kdy sousedily nebo existovaly v jeho blízkosti - francké říše, Maďarů, Habsburků, napoleonských válek, rakousko-uherských a italských výbojů, první i druhé světové války. Není proto divu, když v Julských Alpách narazíme na mnoho míst se zbytky opevnění pocházejících z nejrůznějších dob - hory byly vždy posledním útočištěm a jedinou možností obrany všech malých evropských národů.

Na území Julských Alp se vyskytuje pestrá alpinská květena. Z flóry jsou zastoupeny především vzácné druhy hořců (modrý), fialový zvonek Zoisův, lilie Kranjská, julský mák, lomikámen, netřesky, rozchodníky a alpská protěž. Z chráněných druhů fauny je to tetřev hlušec, orel skalní, plch velký a svišť horský. Ve skalnatých částech hor je běžný kozorožec horský a kamzík.

Info o nadmořských výškách:

Aljažev dom ... 1 015 m
Sedlo Luknja ... 1 758 m
Tržaška koča na Doliču ... 2 152 m
Vojenská kasárna Morbegna ... 2 520 m
Triglav ... 2 864 m

Město Bled

Město Bled - léčebné a klimatické lázně, nejluxusnější letovisko a středisko zimních sportů ve Slovinsku, východisko do Julských Alp a do pahorkatiny Pokljuka, leží na východním břehu stejnojmenného jezera - Bledské jezero (Blejsko jezero).

Bledské jezero

Bledské jezero je ledovcového původu a je malebně položené ve svěže zelené kotlině nad skalnatým útesem. Je dlouhé 2,1 km, 1 km široké a dosahuje max. hloubky až 45 m. Díky vlivu minerálních pramenů, vyvěrajících do jezera, je voda příjemně teplá - až 26 stupňů C. (jedno z nejteplejších alpských jezer), takže umožňuje koupání přes celé léto až do září. Uprostřed jezera je ostrůvek s barokním poutním kostelem p.Marie a se staroslovanským hřbitovem. Na ostrov (Blejski otok) jezdí loď. Nejbližší břeh ostrova je vzdálen 350m.

Na skalním ostrohu ve výši 140 m nad hladinou jezera se tyčí zámek (Blejski grad), kdysi sídlo biskupů z Brixenu. Jeho dnešní vzhled pochází z 16. a 17. stol. (opevnění je starší, gotické). Zámek slouží nyní jako muzeum a jako stylová restaurace, bar a kavárna.

  
© Roman & Yenya