Deník  

ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI
 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul
Cesta do Teheránu
 
Trasa
Moravská Třebová - Istanbul - Írán (Teherán)
 

Pátek 29. 6. 2007

MORAVSKá TřEBOVá - PRAHA (VLAKEM)
PRAHA - ISTANBUL (LETECKY S PřESTUPEM V BUDAPEšTI)

        

        

        

        

        

        

Sobota 30. 6. 2007

PřISTáNí V ISTANBULU
OBCHáZENí íRáNSKýCH CESTOVEK, SHáNěNí LíSTKů
ODJEZD SMěR TEHERáN
PřEJEZD TURECKA

        

        

        

        

        

        

Neděle 1. 7. 2007

PřECHOD TURECKO-íRáNSKýCH HRANIC
PřEJEZD ÍRáNU

        

        

        

        

        

        


 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul


ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI

 
Info Yenya - 2008