Deník  

ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI
 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul
Damavand
 
Trasa
Teherán - Reyneh
 

Pondělí 2. 7. 2007

PříJEZD DO TEHERáNU
SETKáNí SE ZBYTKEM VýPRAVY - VERčOU A PEPOU
PřESUN DO REYNEH - POTAžMO Až DO AMOLU.
NOCOVáNí V TURISTICKé UBYTOVNě ALIHO REZI.

        

        

        

        

        

        

Úterý 3. 7. 2007

RANNí PřESUN NA KORBě PICK-UPU
DO SHELTERU IIGUSFAND SHARA (CCA 3000 M. N. M.)
7HODINOVý VýSTUP DO SHELTERU III (4 100 M. N. M.)
NOC VE VOJENSKéM STANU.

        

        

        

        

        

        

Středa 4. 7. 2007

ODPOčINKOVý DEN
KRáTKý AKLIMATIZAčNí VýSTUP DO CCA 5 000 M. N. M.
KRUšNá NOC - TOTáLNě NEVYSPALí.

        

        

        

        

        

        

Čtvrtek 5. 7. 2007

ZAHáJENí VýSTUPU NA DáMAVAND, NEJVYšší HORA ÍRáNU
KřEST SIRNýMI VýPARY - žALUDEčNí PROTESTY.
DOBITí VRCHOLU - 5 671 M. N. M.
SESTUP DO SHELTERU III,
NáSLEDNě DO GUSFAND SHARY.
ODJEZD DO REYNEH.
NOC NA PESKýCH KOBERCíCH V BYTEčKU MASUDEHA.

        

        

        

        

        

        


 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul


ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI

 
Info Yenya - 2008