Deník  

ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI
 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul
Kashan
 
Trasa
Reyneh - Teherán - Kashan
 

Pátek 6. 7. 2007

RANNí PřEJEZD TAXíKEM NA JIžNý TERMINáL V TEHERáNU.
PřESUN BUSEM DO KASHANU.
UBYTOVáNí V GUEST HOUSE,
OZKOUšENí TRADIčNíCH íRáNSKýCH POKRMů.
PROHLíDKA STAROBYLýCH HISTORICKýCH DOMů
POZVáNí NA íRáNSKOU SVATBU.

        

Sobota 7. 7. 2007

VýLET S ABáSEM DO ABYANEH, VESNIčKY Z čERVENé HLíNY
NIASANSKé VODOPáDY.
NáVRAT DO KASHANU
NáVšTěVA šáHOVýCH LáZNí, HRADEB.
NOčNí PřEJEZD TAXIKEM DO JAZDU.
USíNAJíCí TAXIKář.

 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul


ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI

 
Info Yenya - 2008