Deník  

ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI
 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul
Yazd
 
Trasa
Kashan - taxi - Yazd
 

Neděle 8. 7. 2007

SPáNEK NA TRáVNíKU V JAZDU PřED AMIR CHAGHMAGH.
PROHLíDKA HISTORICKýCH PAMáTEK MěSTA
(ALEXANDROVO VěZENí, HROBKA 12 EMáMů),
MEšIT A STAROBYLýCH ULIčEK.
VýLET K VěžíM TICHA.
NáVšTěVA BAZARU.

        

Pondělí 9. 7. 2007

JAZD - CHRáM ATEšKADE S - VěčNýM OHNěM,
NáVšTěVA ZAHRAD
PřEJEZD DO SHIRAZU
PROHLíDKA CENTRA
SETKáNí S ABáSEM
íRáNSKý CIRKUS

 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul


ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI

 
Info Yenya - 2008