Deník  

ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI
 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul
Shiraz
 
Trasa
Yazd - Shiraz
 

Úterý 10. 7. 2007

CITADELA, MEšITY, BAZAR
PřEKRáSNá ZAHRADA BáGH-E NARANJESTAN
S JEšTě KRáSNěJšíM ZRCADLOVýM INTERIéREM
úžASNé BáGH-E ERAM ZAHRADY PLNé STROMů, KVěTIN ...

        

Čtvrtek 12. 7. 2007

DOPOLEDNí PROHLíDKA HAFéZOVI A SAADIHO HROBKY V SHIRAZU,
RELAX V čAJOVNě-DýMKáRNě.
VEčER STRáVENý U MěSTSKé BRáNY.
NOčNí PřEJEZD K PERSKéMU ZáLIVU DO HORKéHO BUSHERU.

 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul


ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI

 
Info Yenya - 2008