Deník  

ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI
 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul
Kouzelný Esfahán
 
Trasa
Bandar-e 'Bushehr - Esfahán
 

Sobota 14. 7. 2007

UBYTOVáNí V POHODOVéM HOTELU AMIR KABIR.
PROHLíDKA PáTEčNí MEšITY (MASJED-E JAMEE), BAZARU
OCHUTNáVKA DIZI A KEBABU.
TOULáNí SE PO KRáSáCH ESFAHáNSKéHO NáMěSTí
PALáC ALí QAPU, MEšITA šEJKA LOTFOLLáHA,
MEšITA EMáMA CHOMEJNíHO.
ZAKONčENí DNE V čAJOVNě NAD NáMěSTíM.

        

Neděle 15. 7. 2007

ESFAHáN - CESTOU NECESTOU PO ESFAHáNSKýCH MOSTECH
SI-O-SE POL, POL-E CHáDžú ...
NENAVšTíVENý KOSTELíK VANK V ARMéNSKé čTVRI.
SHOW ZVANá CHVěJíCí SE MINARETY.
ZáVěREčNá PáRTY V čAJOVNě.

        

Pondělí 16. 7. 2007

NáKUP DáREčKů NA BAZARU.
PALáC 40 SLOUPů (ČEHEL SOTúN)
A JEHO ZAJíMAVé FRESKY ZOBRAZUJíCí BOJE,
HOSTINY čI DOKONCE POLONAHé TANEčNICE.
OPěTOVNá NáVšTěVA ARMéNSKé čTVRTI.
VEčERNí RELAX V čAJOVNě-DýMKáRNě.
NOčNí ODJEZD DO TEHERáNU

        


 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul


ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI

 
Info Yenya - 2008