Deník  

ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI
 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul
Teherán
 
Trasa
Esfahán - Teherán
 

Úterý 17. 7. 2007

KOMPLIKOVANé SHáNěNí JíZDENEK DO ISTANBULU.
ČEKáNí, čEKáNí A NAKONEC ODPOLEDNí
ODJEZD VZADU NA PěTCE SMěR TURECKO.

        

Středa 18. 7. 2007

CESTA BUSEM .
TURECKO-íRáNSKé HRANICE.
TříHODINOVý ODBAVOVACí PROCES.
DALEKO ZA íRáNSKýMI HRANICEMI UVOLNěNí ATMOSFéRY V AUTOBUSE
TANEčNí A PěVECKé KREACE :-)

 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul


ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI

 
Info Yenya - 2008