Deník  

ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI
 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul
Istanbul - loučení s orientem
 
Trasa
Teherán - Tabriz, Turecko - Istanbul
 

Čtvrtek 19. 7. 2007

RANNí PříJEZD
ZA TóNů TURECKé HUDBY DO ISTANBULU.
OčISTA A ZKULTURNěNí SE V HOTELU.
PROHLíDKA ISTANBULU.

        

Pátek 20. 7. 2007

DALší KOLO ISTANBULSKýCH PAMáTEK,
DROBNé NáKUPY A OCHUTNáVKA TURECKýCH čAJů.
ISTANBULSKý VELKý BAZAR.
PřESUN NA LETIšTě A čEKáNí NA RáNO.

        

Sobota 21. 7. 2007

ODLET DO BUDAPEšTI
A NáSLEDNě DO PRAHY.

 1
Do Teheránu
 2
Damavand
 3
Kashan
 4
Yazd
 5
Shiraz
 6
Persepolis
 7
Bushehr
 8
Esfahán
 9
Teherán
 10
Istanbul


ÚVOD   DENÍK   FOTKY   ÚČASTNÍCI   MAPA   ZAJÍMAVOSTI

 
Info Yenya - 2008