Zpět na seznam fotek Na úvodní stránku

S   U   V   E   N   Ý   R   Y
   

AB služebnaja

AB Služebnaja

Celniční razítka

Celniční razítka

 

Bankovka - 1 Hřivna

Bankovka - 1 Hřivna

Bankovka - 1 Hřivna    

 

Mince - kopějky

Mince - kopějky

 

Lístek do trolejbusu - Černivci

Lístek do trolejbusu - Černivci

Ukázka jízdenek na autobus

Autobus Kvasy - Rachov - Chust Autobus Chust - Koločava Autobus Mižhorje - Užhorod

 

Ukázka jízdenek na vlak

Vlak Černivci - Deljatyn Vlak Deljatyn - Jasynja

Ukázka jízdenek na vlak

Vlak Užhorod - Kyjev
Vlak Kyjev - Oděsa

 

Ukázka jízdenek na vlak

Vlak Oděsa - Černivci

Vstupní lístek do Kyjevsko - Pečorské Lavry

Vstupní lístek do Kyjevsko - Pečorské Lavry

 

Směnárna

Vstupní lístek do Kyjevsko - Pečorské Lavry

Razítko musea v Koločavě

Razítko musea Ivana Olbrachta v Koločavě