Něco málo o Ukrajině Na úvodní stránku

Zjistit něco o Ukrajině se jen tak jednoduše nedá. Většina dřívějších informací je utopena pod magickým pojmem Sovětský svaz a nových knih či průvodců z této oblasti není zrovna přespříliš.

 • Sousední země: Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldávie, Bělorusko, Rusko (viz. mapa)
 • Rozloha: 603 700 km² (od západu na východ je 1316 km, ze severu na jih je 893 km)
 • Přírodní podmínky: Rovina, rovina, rovina, … ještě že získali Podkarpatskou rus a část Karpat. Pak na jihu mají Krymské hory a pár vrchovin (Dněperská, Volyňsko - podolská). Nejvyšší hora Hoverla je v Karpatech 2061 m.
 • Podnebí je notně rozdílné, celkově však mírnopásové a příznivé, snad jen na Krymu subtropické.
 • Síť řek je dosti hustá na severu, na jihu řidší. Povodí Dněpru zabírá více než polovinu Ukrajiny. Západem protéká Dněstr, Tisa a na hranicích Dunaj. Téměř 3% území Ukrajiny zaujímají bažiny, které jsou hlavně v povodí řek. 65% plochy zaujímá velmi úrodná černozem.
 • Rostlinstvo je různorodé, na severu jsou lesy, ve střední části se pak střídají se stepními plochami, na jihu jsou pak pouze stepi. Nejrozšířenější stromy jsou: dub, jilm, bříza, habr, jasan, borovice, topol aj. Svéráznou flóru má Krym a trošku i pobřeží Černého moře.
 • Zvířena je dosti pestrá, včetně vlků, medvědů, losů, tetřevů, stříbrných lišek aj. (350 druhů ptáků, 100 druhů savců)
 • Na Ukrajině mají též slušná ložiska rud, uhlí, nafty, břidlice, titanu, bauxitu, …
 • Obyvatelstvo:
          Ukrajinci 73%,
          Rusové 22%,
          Židi 1%,
          Ostatní (Poláci, Bělorusové, …) 4%
 • Největší města (podle počtu obyvatel)
          Kyjev (hlavní město) - 2,8 mil. (1995)
          Charkov - 1,7 mil. (1995)
          Dněpropetrovsk - 1,2 mil. (1995)
          Doněck - 1,1 mi. (1995)
          Oděsa - 1,1 mil. (1995)
          Lvov - 852 000 (1995)
          Mariupol' - 520 000 (1990)
 • Stručná historie
          5. st. - údajné založení Kyjeva
          9. st. - spojení menších knížectví - Kyjevská Rus
          988 - Vladimír I přijímá křesťanství
          10. st. - rozmach za Jaroslava Moudrého
          1051 - první kyjevský metropolita Marion
          po smrti Jaroslava Moudrého - rozpad Kyjevské Rusi
          12. st. - Kyjevské knížectví
          1240 - mongolsko - tatarské nájezdy
          1362 - připojení k Litevsko - Polskému knížectví
          1471 - Kyjevské vojvodství - hl. město Kyjev
          1569 - spadá pod Polsko
          1654 - za Bohdana Chmelnického - znovu sjednocení Ukrajiny s Ruskem (osvobození od Polska) - autonomní kozácký stát pod Ruskem
          1917 - potlačení pokusu převzít moc Sověty
          1918 - obsazení sovětskou armádou - po Brest-Litev. míru - něm. armáda
          1920 - definitivně pod Sovětským svazem
          1991 - svrchovanost státu